...
LẬP TRÌNH VIÊN PHP

loại hình: full time

mức lương: 15-20 triệu

yêu cầu kinh nghiệm: >=2 năm

hạn nộp hồ sơ: 2020-01-26 00:01:00.0

...
LẬP TRÌNH VIÊN JAVA

loại hình: full time

mức lương: 15-20 triệu

yêu cầu kinh nghiệm: >=2 năm

hạn nộp hồ sơ: 2020-01-26 00:01:00.0

...
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

loại hình: full time

mức lương: 15-20 triệu

yêu cầu kinh nghiệm: >=2 năm

hạn nộp hồ sơ: 2020-01-26 00:01:00.0

...
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

loại hình: full time

mức lương: 15-20 triệu

yêu cầu kinh nghiệm: >=2 năm

hạn nộp hồ sơ: 2020-01-26 00:01:00.0

...
LẬP TRÌNH VIÊN PYTHON

loại hình: full time

mức lương: 15-20 triệu

yêu cầu kinh nghiệm: >=2 năm

hạn nộp hồ sơ: 2020-01-26 00:01:00.0

...
PHOTOSHOP

loại hình: full time

mức lương: 15-20 triệu

yêu cầu kinh nghiệm: >=2 năm

hạn nộp hồ sơ: 2020-01-26 00:01:00.0

...
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

loại hình: part ti

mức lương: 5-10 triệu

yêu cầu kinh nghiệm: >=1 năm

hạn nộp hồ sơ: 2020-01-26 00:01:00.0

...
LẬP TRÌNH GAME MOBILE

loại hình: full time

mức lương: 15-20 triệu

yêu cầu kinh nghiệm: >=2 năm

hạn nộp hồ sơ: 2020-01-26 00:01:00.0

Insert title here