Dịch vụ

DỊCH VỤ PHÁI CỬ, TUYỂN DỤNGDịch vụ phái cử, tuyển dụng :


+ Trong thời đại mà phong cách sống ngày càng trở nên đa dạng như hiện nay thì yêu cầu phương pháp làm việc của người tìm việc cũng trở nên đa dạng. Sau khi đã nắm rõ nhu cầu của doanh nghiệp, chúng tôi sẽ cử đến những ứng viên có thể làm việc hiệu quả tại nơi làm việc.


Nguồn lực của Nextsol


  • Các vị trí: DEV (Web, Mobile, Embedded), TESTER, PM, BA, BrSE, Japanese COMTOR…

  • Năng lực kỹ thuật: Java, .NET, C/C++, Android, iOS, PHP, COBOL…

  • Lĩnh vực: Ngân hàng, Bảo hiểm, Ứng dụng Doanh nghiệp, Các hệ thống nhúng – IoT, Di động

  • Lợi thế của Nextsol


  • Đáp ứng các yêu cầu nguồn lực đa dạng theo vị trí DEV, TESTER, PM, BA, BrSE, Japanese COMTOR, SA…và kỹ năng như Java, .NET, C/C++, Android, iOS, PHP, COBOL …

  • Ứng viên được sàng lọc, phỏng vấn chuyên môn trước bởi chuyên gia của NEXTSOL.

  • Cam kết rõ ràng về kế hoạch thực hiện và chất lượng ứng viên. Phản hồi nhanh chóng và chuyên nghiệp

  • Phái cử để tuyển: cho phép khách hàng sử dụng thử trước khi tuyển chính thức nhân viên của NEXTSOL thành nhân viên của khách hàng

  • Miễn phí Tư vấn giải pháp kỹ thuật cho các khách hàng sử dụng dịch vụ Phái cử của NEXTSOL